1983 GMC Truck Trailer Hitches

Curt 13028 - GMC Truck Class 3 Trailer Hitch 1962-1987
Sale: $129.18

Reg Price: 176.96

  • 27% off!!

1962-1987 GMC Truck - Class 3 Trailer Hitch

  • Brand: Curt MFG
  • Part #: 13028
Fits Following Model:
GMC Truck
Fits Following Years:
1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Curt 13099 - GMC Truck Class 3 Trailer Hitch 1970-2000
Sale: $178.97

Reg Price: 245.17

  • 27% off!!

1970-2000 GMC Truck (w/ 10" Step Bumper) - Class 3 Trailer Hitch

  • Brand: Curt MFG
  • Part #: 13099
Fits Following Model:
GMC Truck (w/ 10" Step Bumper)
Fits Following Years:
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

Popular GMC Truck Categories